Kartor över kommunen över kommunen

Här har vi samlat olika kartor över Sjöbo kommun.

Denna karta innehåller information om lediga tomter, framtida exploateringsområden, återvinningstationer, lekplatser och ordningsföreskrifter. Instruktioner för hur du använder kartan finns i vänsterspalten när du klickat på länken nedan.

Karta med kommuninformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet? Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor. En nybyggnadskarta är en karta som visar på alla de förutsättningar som gäller på en fastighet för att kunna söka bygglov. Situationsplan använder du om du vill göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område, och som placeras längre bort än 4,5 meter till fastighetsgräns. Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det normalt finnas en grundkarta som ska innehålla den information som behövs i varje särskilt fall.

Nybyggnadskarta, situationsplan och grundkartaöppnas i nytt fönster

 

OpenStreetMap är en detaljerad karta som du själv kan vara med och påverka innehållet i.

OpenStreetMap länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta hur tillgängligt en plats eller ett område är, och hitta platser där du kan ta dig fram med rullstol, så kan du använda Wheelmap. Även detta är en kartfunktion som du själv kan vara med och påverka innehållet i.

Wheelmaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2022