Regler och styrande dokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer med mera för vad som ska göras och hur det ska göras.

Sjöbo kommuns styrdokument delas in i följande grupper:
Klicka på mappen för att se dokumenten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2022