Valresultat och mandatfördelning

Uppgifter på sidor som handlar om politik och valresultat, är från från 2018 års val. Sidorna uppdateras när det finns ett slutligt underlag från årets val.

Resultat från 2018 års val

Moderaterna sitter i minoritetsstyre.

Inget parti har egen majoritet i kommunstyrelsen, vilket innebär att ett parti som vill få igenom ett visst beslut, måste söka stöd hos andra partier i den enskilda frågan.

Kommunstyrelsens ordförande är Magnus Weberg (M), han är den ende heltidsarvoderade politikern i kommunen.

13 mandat

Magnus Weberg
Cecilia Rosenqvist Perry
Kent Ivan Andersson
Berit Lundström
Stefan Lundgren
Thomas Quist
Ann-Christine Kullgren
Magnus Hammarskjöld
Göran Fröjd
Patrick Nielsen
Susan Melsen
Bror Ahlin
Lena Blennow-Andersson

Ersättare:

Gunilla Quist Lundin
Ylva Karlsson
Kristian Lundström
Lars-Åke Roos
Wiggo Wrangborg
Cornelis Hermus
Bo Olsson

5 mandat

Ulrika Axelsson
Jörgen Jönsson
Cornelia Lovfeldt
Jörgen Ny
Camilla Osterman

Ersättare:

Tommy Lövgren
Karin Olsson
Ingemar Persson

 

1 mandat

Charlotte Ramel-Andersson

Ersättare
Jonas Nordling
Ingrid Sandelin

3 mandat

Lars Lundberg
Katarina Ståhlberg
Carl-Anders Lillås

Ersättare

Fredrik Hellwig
Joakim Westesson

8 mandat

Cecilia Olsson Carlsson
Roland Wiking
Lise-Lotte Nilsson
Christer Hovbrand
Gull-Britt Kristersson
Jörgen Carlsson
Liz-Beth Persson
Bo Jersling

Ersättare:

Camilla Windh
Joachim Mattsson
Ulla Valldén
Bengt Ohlsson

2 mandat

Lucas Lennartsson
Dragan Tanasijevic

Ersättare:

Daniel Krondahl
Sven Ternov

 

1 mandat

Jan Friheden

Ersättare:

Sven Åkerblom
Kamilla Vidkälla

14 mandat

Monica Rörstam
André af Geijerstam
Lars Norrman
Leif Jönsson
Titti Swenson
Krister Persson
Lars Swärd
Maria Larsson
Kent Borgström
Joakim Folkesson
Susann Gustafsson
Staffan Olenskjöld
Lennart Holm
Preben Keldebäk

Ersättare:

Mats Pålsson
Linus Nilsson
Ann-Sofie Pedersen
Jolanta Anderberg
Bengt Ohlsson
Denny Gansler
Emil Berggren

2 mandat

Johan Söderlin
Christine Andersson

Ertsättare:

Roger Karlsson
Magnus Olsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022