Beskär träd vid Tullesbovägen 8 i Bjärsjölagård, nr 3

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Kapa grenar från träd som växer in över parkering samt mot husvid tullesbovägen 8,samt, storrisk för grenar skadar bilar på privat egenfom när de faller ned

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2022