Elljusspår i Knickarpsskogarna vid Knickarp, nr 17

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Elljusspår

Vi önskar att det byggs ett elbelyst motionsspår i skogen.

Vi tänker oss en slinga som sträcker sig över ett par km i de vackra Knickarpsskogarna.

Förslagsvis med utgångspunkt från gamla idrottsplatsen.

Beslut

Förslaget går inte vidare till omröstning då kommunen inte har rådighet över marken. Byggnationen av ett elljusspår beräknas också överstiga projektets budget på
500 00 kr per projekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022