Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad och cykelväg mellan mellan Vollsjö och Sjöbo tätort, nr 35

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Mitt förslag är att bygga farthinder i form av sidoförskjutning genom brandstad by. Liknande det som finns i vollsjö by. Tyvärr är hastigheterna genom byn så pass höga att man inte kan använda vägarna mer än i bil med risk för sitt liv. Enda anledningen till att ingen blivit överkörd än är för att ingen använder vägarna mer än med bil.

Barnen får inte korsa vägen, cykla på vägen är förenad med livsfara. Promenad funkar om du kan hoppa ut i åkern.

Det är väldigt synd att vägen genom brandstad är så pass farlig att man inte vågar nyttja den fullt ut.

Mitt andra förslag är cykelbana från vollsjö till Sjöbo. Byarna börjar föryngras och en levande landsbygd är ingen isolerad landsbygd. Väg 13 är en farlig väg och om det fanns cykelväg hade våra ungdomar kunnat cykla/köra moped till Sjöbo vilket främjar hela sammanhållningen i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022