Hundrastgård, lekplats mm. vid Karups Nygård, nr 21

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Kundrastgård och lekplats

Här är mina 3 förslag till utveckling på landsbygd (Karups Nygård), (1.5 miljoner).

  1. Hundrastgård (inhägnad utan papperskorgar) med en aktivitetsyta som angränsar till hundrastgård. Platsen/ytan som kan användas är gamla fotbollsplatsen alternativ vid slätten innan Klingavälsgården.
  2. Lekplats inhägnad som är funktionshandikappad utformad så alla kan använda den. Platsen/ytan är gamla fotbollsplatsen alternativ vid slätten innan Klingavälsgården
  3. Gräskullar (pulkaåkning, rulla nerför, sitta och filosofera) mot angränsning 2:ans förslag. Platsen/ytan är gamla fotbollsplatsen alternativ vid slätten innan Klingavälsgården.

Beslut

Förslagspunkt 1 går vidare till omröstning. Det har kommit in flera förslag på utveckling av hundrastplats i Karup. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
9. Hundrastgård i Karup

Förslagspunkt 2 och 3 går vidare till omröstning. Det har kommit in flera förslag på utveckling av lekplats i Karup. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
10. Lekplats och utveckling av gräskullar i Karup

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022