Hundrastgård vid Karups Nygård, nr 19

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Hundrastgård

Hundrastgård för stora hundar, Karups Nygård.

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av lekplats i Karup. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
9. Hundrastgård i Karup

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022