Trafikåtgärder i Bjärsjölagård, nr 78

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Bjärsjölagård, hastighetsdämpande åtgärder
Bjärsjölagård, hastighetsdämpande åtgärder

Förslag

Bifogar ett förslag på något jag kommer kämpa för i byn och som jag tror har mycket medhåll.

Vi behöver få ner hastigheten i byn då alldeles för många tror att det är en motorväg som går rakt igenom byn. Detta borde gjort för längesedan.

Det är möjligt att det är trafikverket som bestämmer över vägen men jag hoppas ändå på att detta är något ni kan dra i.

En förlängd gång/cykelbana förbi slottet hade också varit fantastiskt så att alla kan gå ett varv runt byn utan att behöva gå på en 70-väg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022