Utegym för alla åldrar i Öved, nr 51

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Även om Öved har hög medelålder bor det människor i alla åldrar i byn. Ett utegym som är anpassat till allas behov är att föredra. Barnens utegym i andra kommuner inkluderar även balans- och koordinationsbanor. Utegym för seniorer bör ha redskap till exempel i rätt höjd. Handikappanpassning ökar tillgängligheten ytterligare.

Ett inklusivt utegym skulle även kunna bli en samlingsplats framförallt om man även hade ett bord och bänkar i närheten samt en anslagstavla för bynotiser. I nuläget verkar den enda mötesplatsen vara Öveds byaförenings byapubar på vissa fredagar. De är dock inte lättillgängliga för alla, framför allt för barnfamiljer eller äldre seniorer på grund av tidpunkt. Ett välgenomtänkt utegym skulle även kunna bli en mötesplats och öka inte bara motionsnivån men även samhörigheten. En gemensam planeringsprocess för gymmet där allas behov tas hänsyn till skulle kunna öka projektets värde ytterligare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022