Ute i naturen i Sjöbo kommun

Förslag för röstning

Dina röster

Du som är skriven i det område som för tillfället är aktivt, har tre röster att fördela som du vill. Du kan lägga dina tre röster på ett förslag eller fördela dem på flera.

Områdesindelning

Område 1, röstning och genomförande 2022, utredning av vinnande förslag pågår

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby med omnejd

Område 2, inlämning av förslag samt röstning 2022 och genomförande 2023

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad med omnejd

Område 3, inlämning av förslag samt röstning 2023 och genomförande 2024

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga med omnejd

Genomförande

Efter röstningen kommer förslagen att rangordnas i en prioriteringslista. Förslag som riktar sig till en bred målgrupp (ålder, etnicitet och kön), och där graden av nyttjande är hög inom alla målgrupperna, kommer att prioriteras. Ju fler som kan ta del av satsningen, desto högre prioriteras förslaget

Om en by blir tilldelad en summa kan inte samma by bli tilldelad ytterligare en del trots att de har näst flest röster. I det fallet går tilldelningen vidare till nästa by i tur med högt röstantal och som riktar sig mot många.

Ambitionen är att förslagen ska genomföras under samma år som processen startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek, kan det bli aktuellt att åtgärderna genomförs först året efter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2023