Bild Tolånga vid ån rastplats, motljus soluppgång

Lämna in förslag

Det går inte längre att lämna förslag för område 2. Nu behandlas alla inkomna förslag, och till hösten är det dags för röstning. Vi uppdaterar med en nyhet här och på facebook när röstningen börjar.

Förslagen bearbetas

De inkomna förslagen bearbetas av en arbetsgrupp från kommunen. Gruppen tar bort förslag som inte uppfyller kriterierna, slår ihop liknande förslag och tar fram en plan för genomförande.

Gruppen bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar åtgärderna i dialog med dem som lämnat in förslaget.

Alla förslag som är genomförbara och uppfyller riktlinjerna läggs in i här på sjobo.se för röstning.

Då kan ditt område lämna in förslag och rösta

Område 1

Har röstat, väntar på granskning och beslut
Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Område 2, förslagen behandlas, väntar på röstning

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Område 3

Förslag och röstning, 2023 och genomförande 2024
Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022