Ute i naturen i Sjöbo kommun

Röstning område 2

Du som är skriven i område 2, som består av Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad samt orternas omnejd, har fram till och med den siste november 2022 att rösta på inlämnade och granskade förslag.

Dina röster

Du som är skriven i det område som för tillfället är aktivt, har tre röster att fördela som du vill. Du kan lägga dina tre röster på ett förslag eller fördela dem på flera.

Tre sätt att rösta på

Du kan rösta genom att:

 • Formulär
  Fylla i formuläret här nedan
 • E-post
  Skicka in ditt namn, adress, telefonnummer/e-postadress och dina röster (tre stycken som du valfritt fördelar på förslagen) via e-post
  E-post landsbygdsutvecklingsprojektet
 • Vanlig post
  Skicka ditt namn, adress, telefonnummer/e-postadress samt dina röster (tre stycken som du valfritt fördelar på förslagen) till:
  Sjöbo kommun
  Josefin Olsson/Landsbygdsutveckling
  Kommunhuset
  Gamla Torg
  275 80 Sjöbo

Rösta på förslag område 2Skriven i område 2 * (obligatorisk)
Skriven i område 2

Ja, jag är skriven i område 2 - Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad med omnejd
Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

I och med att jag skickar in uppgifter angående landsbygdsutvecklingsprojektet, godkänner jag att Sjöbo kommun hanterar mina personuppgifter och sparar inlämnat material för att kunna genomföra projektet. Mina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), allmänt intresse. Handlingar som kommer till kommunen, blir allmän handling och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att material som skickas in, kan lämnas ut vid begäran. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för landsbygdsutvecklingsprojektet.

Genomförande

Efter röstningen kommer förslagen att rangordnas i en prioriteringslista. Förslag som riktar sig till en bred målgrupp (ålder, etnicitet och kön), och där graden av nyttjande är hög inom alla målgrupperna, kommer att prioriteras.

Ambitionen är att förslagen ska genomföras under samma år som processen startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek, kan det bli aktuellt att åtgärderna genomförs först året efter.

Områdesindelning

Område 1, röstning och genomförande 2022, utredning av vinnande förslag pågår

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby med omnejd

Område 2, inlämning av förslag samt röstning 2022 och genomförande 2023

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad med omnejd

Område 3, inlämning av förslag samt röstning 2023 och genomförande 2024

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga med omnejd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022