2. Utveckling av befintlig lekplats i Bjärsjölagård

Det här är ett inkommet förslag för område 2. Förslaget har gått vidare till röstning.

Förslag att rösta på

Utveckling av befintlig lekplats i Bjärsjölagård med högre rutschkana, hinderbana/klätterställning, fler träd för skugga och mer sittplatser.

Om förslaget vinner kommer Sjöbo kommun att föra en intern dialog om förslagets slutliga utformning med inkomna förslag i beaktning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2022