Sjöbo i sociala medier

Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

Inlägg på de sociala medier där Sjöbo kommun är aktiv är allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter tas inlägget bort från det sociala mediet och uppgiften överförs till kommunens diarium för vidare handläggning.

Brottsligt eller olämpligt material tas bort. T ex:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Våldskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap eller reklam

Sjöbo kommun

Sjöbo Simanläggning

Sjöbo Konsthall

Biblioteket i Sjöbo

Upplev Sjöbo

Biografteatern Flora

Innovationscenter för landsbygden

Logga Facebook Mötesplatsen för småbarnsföräldrar i Sjöbo (Öppna förskolans sida)

Bjärsjölagårds förskola

Trollakulls förskola

Trätofflans förskola

Emanuelskolan (Årskurs F-9)

Storkskolan (Årskurs F-9)

Färsingaskolan (Årskurs 5-9)

Navet i Sjöbo (ungdoms- och kulturhus)

Malenagymnasiet

Vuxenutbildningen i Sjöbo

Studie- och yrkesvägledarna Sjöbo

You tubes logotypeSjöbo på film

Sjöbo kommun på Instagram

Vollsjö skola på Instagram

Färingaskolan på Instagram

Malenagymnasiet på Instagram

LSS Daglig verksamhet finns på Instagram.

Linkedin Jobba i Sjöbo kommun