Trygghet och säkerhet

Sjöbo kommun ska upplevas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Därför arbetar vi aktivt med att minimera antalet olyckor och begränsa kriminalitet.

På de här sidorna kan du läsa om hur det lokala brottsförebyggande rådet i Sjöbo (BRÅ) och Polisen arbetar för att öka din trygghet genom att motverka kriminalitet. Om det skulle hända en större kris i Sjöbo kommun, så finns information om hur kommunen arbetar, samt tips på vad du själv kan göra för att öka din säkerhet.

Viktiga telefonnummer:
Ring alltid 112 i en nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö.

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177 Sjukvårdsrådgivning
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser