Räddningstjänsten i Sjöbo

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund svarar för räddningstjänsten i Sjöbo, Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.

Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 8 ledamöter; 2 per kommun. Verksamheten regleras av en förbundsordning som styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.

Förbundet har det administrativa sätet i Ystad och operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet.
Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Metallgatan 2, 271 39 Ystad
Tel 010 - 110 25 00 
Hemsida: www.sorf.se
E-post: