Ågatan blir tryggare

Nu ska Ågatan bli tryggare. Bredare gång- och cykelväg och säkrare av- och påstigning för barnen som åker skolbuss till Färsingaskolan är målet. Därmed enkelriktas Ågatan.
Ombyggnationen av Ågatan påbörjas v33. Arbetet pågår under hela hösten. Även en del av Idegatan påverkas av arbetet.
På en del av Färsingaskolans parkering står nu arbetsbodar. För parkering hänvisas till Ängsgatan.
Ha tålamod med oss!