Anläggningsarbete i Möllers mosse startar vecka 32

På måndag den 7 augusti startar arbetet med att anlägga en sittgradäng och brygga vid västra slänten av Möllers mosse.

Byggtrafik sker via Färsingaskolans parkering och vi uppmanar allmänheten till försiktighet i området.