Byte av fallskydd på Backarnas lekplats och lekplats vid Fackgatan i Sjöbo

I veckan påbörjas arbetet med att byta ut fallskydd på de båda lekplatserna.
Först ska nuvarande underlag rivas upp och sen ska nytt läggas.

Arbetet beräkas vara klart under vecka 44, dock med en reservation om att väderleken kan påverka tidsplanen.

Under arbetets gång är lekplatserna avstängda.