Drift och underhållsarbete på va-ledningsnätet i Lövestad

Idag påbörjas drift och underhållsarbete på va-ledningsnätet i Lövestad.

Vattenledningsnätets ventiler och brandposters funktion ska kontrolleras med start i de norra delarna av Lövestad. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av februari.

Under arbetets gång kan kortare avbrott förekomma, vattnet kan vara missfärgat och luft kan komma in i ledningarna. Spola ett par minuter så försvinner det igen.