Drift och underhållsarbete på va-ledningsnätet i Äsperöd och Vanstad

På måndag den 12/2, påbörjas drift och underhållsarbete på va-ledningsnätet i Äsperöd och Vanstad

Vattenledningsnätets ventiler och brandposters funktion ska kontrolleras. Arbetet beräknas pågå under vecka 7.

Under arbetets gång kan kortare avbrott förekomma, vattnet kan vara missfärgat och luft kan komma in i ledningarna. Spola ett par minuter så försvinner det igen.