Information från Polisen ang tillståndsansökningar

Vid arrangemang på övrig allmän platsmark, förutom Gamla torg, måste du söka tillstånd för att nyttja marken. Tillståndet söker du hos polisen som hör med tekniska förvaltningen så att platsen för arrangemanget är ledig. Tänk på att söka tillstånd i god tid.

Information om bryttider avseende tillståndsansökningar 2017/2018 Region Syd. (PDF-dokument, 144 kB)