Isen på Möllers mosse

Det är is på Möllers mosse och många undrar om det är säkert att gå ut på isen. Våra fritidsvaktmästare har varit ute om mätt idag och isen är 6-7 cm tjock. Det är alltså inte säker att ta sig ut på isen!
Vi mäter regelbundet isens tjocklek och uppdaterar här och på hemsidan.
Sveriges Snöskoterägares riksorganisation har tagit fram minsta rekommenderade istjocklekar. (Image-dokument, 1,6 MB)