Kungörelse från Trafikverket ang väg 740 Veberöd–Hemmestorp, gång- och cykelväg

Trafikverket arbetar med en vägplan för en ny gång– och cykelväg längs väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp i Lund och Sjöbo kommuner. Under våren har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag och bjuder in till ett öppet hus för att berätta om arbetet och få dina synpunkter. Varmt välkommen!

Tid och plats: Onsdagen den 21 juni 2017 kl. 16.00–19.00 finns vi på plats på Veberöds bibliotek i Romelerummet, Dalbyvägen 1 i Veberöd.

Samrådstid: 13–28 juni 2017.

Plats för handlingar: Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö. Underlaget finns också på www.trafikverket.se/vag740

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller senast den 28 juni 2017. Ange diarienummer TRV 2017/30467. Du kan också lämna dina synpunkter via www.trafikverket.se/ vag740

Mer information: Maria Wedin, projektledare, 010-123 73 12, :

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se