Skolskjutsupphandling avslutad – tilldelningsbeslut utskickat

Efter upphandling har Bergkvara buss tilldelats uppdraget att köra Sjöbo kommuns skolskjutsar.

Kravspecifikationen är gedigen och fem företag har lämnat in anbud. Bergkvarabuss är det företag som lämnat inkomplett underlag samt lägsta pris, och tilldelas därmed uppdraget. Familjenämnden har tagit beslutet efter votering i nämnden där fyra röstat för tilldelning och en röstat emot.

Tilldelningsbeslut skickas ut idag. Därefter följer 10 dagars avtalsspärr då ansökan om överprövning kan lämnas in.