Stängt i receptionen på Ommavägen 30 under vecka 2, 3 och 4

På måndag och en tid framåt blir det stökigt på Ommavägen 30. Ventilationssystemet på stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska byggas om.

Under veckorna 2, 3 och 4 arbetas det för fullt i den del av huset där receptionen ligger och det medför att vi inte kan ha receptionen öppen och endast kan ta emot bokade besök. Det går dock bra att lämna dricksvattenprover i vanlig ordning, tisdagar fram till kl 12.

Om du vill boka ett besök till bygg-, miljö- eller strategienheten kontaktar du kommunens växel 0416- 270 00
Gäller det va-, avfall eller annan teknisk service kontaktar du kundtjänst 0416-271 53.