Undersökning på Marknadsplatsen i Lövestad 10/5

En park planeras på marknadsplatsen i Lövestad. Eftersom området är ett gammalt spårområde behövs provtagning för att ta reda på vad som kan finnas i marken.

Syftet med undersökningen är att översiktligt bedöma om föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM förekommer inom undersökningsområdet.