Upphandling av entreprenör för vinterväghållning i Sjöbo tätort

Upphandling av entreprenör för vinterväghållning i Sjöbo tätort pågår.

Sista anbudsdag är den 23/10. Anbud lämnas via Tendsign.