Drift och underhållsarbete på ledningsnätet i Vanstad och Röddinge

På måndag, den 14 maj, påbörjas drift och underhållsarbete på va-ledningsnätet i Vanstad och Röddinge.

Vattenledningsnätets ventiler och brandposters funktion ska kontrolleras. Arbetet beräknas pågå i Vanstad vecka 20 och i Röddinge vecka 21.

Under arbetets gång kan kortare avbrott förekomma, vattnet kan vara missfärgat och luft kan komma in i ledningarna. Spola ett par minuter så försvinner det igen.