Drift och underhållsarbete på ledningsnätet i Röddinge och Eriksdal

Driftarbetet behöver kompletteras och abonnenter i Röddinge och Eriksdal påverkas av störningar från onsdag 13/6 fram till den 30/6. Störningarna är periodvis kortare avbrott och missfärgat vatten.