Meröppet bibliotek i Sjöbo fördröjs

Sjöbos bibliotek blir inte meröppet just nu. Projektet med renovering och meröppet skjuts fram ett år i planeringen.

– Idag har jag meddelat personalen som är involverade i projekte meröppet huvudbibliotek att jag avser flytta projektet ett år framåt i tiden. Dialog har förts med tjänstemän och politik, berättar förvaltningschef Richard Löfgren.

Han fortsätter:

– Det är huvudsakligen två anledningar som ligger till grund för att jag avser flytta projektet framåt i tiden, dels att kostnaden för inrättandet är dyrare än budgeterade kostnader, ca 1.000.000kr.

Utöver den ekonomiska konsekvensen så pågår kommunens lokalöversyn. Genom att flytta projektet meröppnat huvudbibliotek ett år framåt så skapas det bättre möjligheter för att resultatet av översynen kan bli både kvalitativt och ekonomiskt fördelaktigare.