Miljömål för Sjöbo kommun skickas ut på en andra remissomgång

En reviderad version skickas nu ut på en andra remissomgång. Den största skillnaden från tidigare remissversion är dokumentets uppdelning med en tydligare struktur och koppling till Sjöbo kommuns Vision 2034.

Dokumentet består av följande delar:

Del 1 Miljömål (PDF-dokument, 9,0 MB), som utgör själva huvuddokumentet

Del 1.1 Miljöläget (PDF-dokument, 16,1 MB), som presenterar bakgrund och statistik

Del 1.2 Prioriteringar 2019-2022 (PDF-dokument, 308 kB), som visar på viktiga insatser och indikatorer under programmets första mandatperiod

Detta utskick görs i mindre omfattning än den första remissomgången. Kommunens nämnder samt regionala myndigheter adresseras i första hand samt de svarande instanserna från tidigare remissrunda.

Efter att relevanta synpunkter har arbetats in antas miljömålen av kommunfullmäktige. Samtidigt tas beslut om att miljömålen ska integreras i kommunens målstyrningssystem och att prioriteringarna arbetas in i budget 2020.