Problemen med vattenläckor fortsätter

Under gårdagen trycktes vattenledningsnätet sönder på två ställen. Både vattenläckan på Idegatan och vid idrottsplatsen lagades och var åter i drift igår kväll.

I natt har två nya läckor uppkommit, en i Malenas gränd och ytterligare en på Idegatan. Arbete pågår förfullt med att laga läckorna. De boende som drabbats har fått information via vårt sms-system.

Vatten för de drabbade konsumenterna går även fortsättningsvis att hämta på Nya Torg (Hästtorget).

När vattnet återkommer i kranarna till de drabbade abonnenterna kan det se lite grumligt ut. Detta är inget farligt, men spola i kranarna för att få ett rent klart vatten.

Orsak till läckorna:

Efter ett va-arbete har luft kommit in i vårt dricksvattennät. Där luften ansamlas i ledningarna bildas så höga tryck i ledningarna att de kan sprängas sönder med en vattenläcka som följd. Eftersom luftbubblor följer med vattnet kan problem uppkomma på olika ställen i Sjöbo tätort.

Vad gör kommunen:

Va-enheten kommer under hela helgen spola i ledningsnäten runt om i Sjöbo; dvs det kommer på vissa ställen rinna vatten ur våra brandposter. Detta gör vi för att bli av med luften i ledningsnäten för att förhindra ytterligare läckor i helgen.

Läckorna lagas så fort det går.

Vad kan jag göra som abonnent?

Om du har mycket luft i ledningarna när du spolar i kranen, fortsätt spola.

Om du har mjölkfärgat vatten är detta inget farligt. Det är små små vattenbubblor som gör att det ser vitt ut. Fortsätt spola!

Meddela kommunen på nummer: 040-676 94 58 (SOS Alarm) så kan vi spola ur ledningsnätet i gatan.