Sjöbo skänker foder till djuren

Med Västerås som föregångare vill Sjöbo kommun också hjälpa till och erbjuda bönder att klippa en del grönytor och använda gräset som foder.

För Sjöbos del handlar det om fyra mindre områden (mellan 0,7 – 2,5 ha) i Sjöbo tätorts närhet. För att gräset ska räcka till så många som möjligt får man bara paxa en yta.

Vi upplåter ytorna med följande villkor:
Du får inte betalt för att du klipper, däremot får du behålla gräset.
Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
När balarna är plastade ska de tas bort omgående.
Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.

Observera att det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset. Det är du som tar hand om gräset som ansvarar för att det håller rätt kvalitet för att ge till dina djur.

Är du intresserad av en yta?
Hör av dig till
Jesper Andersson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, tel. 0416- 271 52 eller
Åsa Löfgren, utvecklingsledare tekniska förvaltningen, tel. 0416 - 274 14.
Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via epost.

Har du andra idéer om var det finns lämplig mark är du välkommen att höra av dig till oss.