Skogsarbete i Blentarp

Avverkning av skog på olika ställen i Blentarp har pågått under en tid. Nu ska ska riset samlas ihop och köras bort vilket innebär att det blir en del trafik under tiden. Arbetet beräknas pågå under maj månad.