Trasig belysning åtgärdas

Gatubelysningen är ur funktion på flera ställen i kommunen. Vi arbetar på att åtgärda dem inom kort. Det kan ta lite tid eftersom vi har många felanmälningar på kö. Ärendena åtgärdas kommunens drift- och underhållsentreprenad.