Namn (Sidans namn)

Stadsbyggnadsförvaltningen

Roll eller funktion

Miljöenheten, Bygglovsenheten, Strategienheten

Telefon 1

0416 - 270 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post

stadsbyggnad@sjobo.se

Besöksadress

Ommavägen 30

Postadress

275 33 Sjöbo

ÖvrigtText

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.