Felanmälan och journummer

Felanmälan teknisk service

E-tjänst för felanmälan teknisk service

Sociala jouren Syd

Vid akuta sociala problem (mer information)  112

Vatten och avlopp

Felanmälan akuta ärenden(gäller endast vatten och avlopp) 040-676 94 58
Icke akuta ärenden Felanmälan via app/hemsida

El

Vid strömavbrott på Sjöbo Elnäts nät 040-676 92 42
Sjöbo Elnäts hemsida
Vid strömavbrott på Eon nät (gäller i Blentarp, Röddinge, Lövestad, Äsperöd o Klasaröd med omnejd.) Du kan läsa på din elnätsfaktura för att se vem du tillhör. 020-88 00 22
Eon´s hemsida
Är du osäker på vem du ska felanmäla till kan du läsa på din elnätsfaktura vart du tillhör.

Övrig felanmälan

Felanmälan för AB Sjöbohems fastigheter Jourtelefon 040-660 87 38