Fakturaadress

Sjöbo kommun
Box 54
275 22 SJÖBO

Glöm inte att uppge rätt referensnummer.

Organisationsnumret är 212000-1090