Mobilitet på tvärs (framtidens sätt att resa)

Under åren 2020-2022 är Sjöbo och Tomelilla med i ett stort Interreg-projekt för att undersöka och testa nya sätt att resa på ”tvärs”. Fokus ligger på områden utanför de större städerna och på hållbarhet.

Projektetnamn - ”Mobilitet på Tvärs”
Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och och danska kommuner och organisationer.

I juli 2020 fick vi det glada beskedet om att ansökan var beviljad men Covid-19 har gjort att vi fått tänka och planera om ganska mycket, men nu är vi äntligen igång.

Hållbart resande på landsbygden
Sjöbo och Tomelilla kommer främst att delta genom ett ”case” inom temat Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, där vi tillsammans med boende och arbetsgivare på mindre orter lär oss mer om mobilitetsfrågor och hållbart resande på landsbygden och tillsammans väljer ut och testar alternativa sätt att resa.

Viktigt att betona är att det handlar inte bara om miljön eller koldioxidutsläpp utan lika mycket om ekonomisk och socialt hållbart resande och levande landsbygder. Vår danske sparringpartner blir Lejre kommun som har många likheter med våra kommuner.

En första fas är att rekrytera deltagare till en fokusgrupp, det vill säga nyfikna människor som vill berätta om hur de reser, hur de skulle vilja resa och vill testa och tycka till om olika resetjänster och produkter.

Projektet kommer agera på flera nivåer och även bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter mellan transportaktörer i ett samarbetsforum i Greater Copenhagen och med ett regionalt mobilitetscentrum i Lund.

Kort om Mobilitet på tvärs

Projektperiod: april 2020 - september 2022
Projektägare: Gate21 i Danmark. Svensk koordinator är Innovation Skåne.

Samarbetspartners: Projektet har totalt 17 aktiva partners.

De skånska partnerna är tre skånska kommuner - Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Innovation Skåne och Mobile Heights.
På danska sidan har vi fem kommuner på Själland - Lejre, Fredensborg, Frederiksberg, Roskilde och Slagelse, samt Region Hovedstaden, Gate 21, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet har även ungefär lika många associerade partners som följer arbetet och deltar i samarbetsforumet.

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak till 50 procent, resterande kommer från de aktiva partnerna.

Kontakt: Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, frida.tiberini@sjobo.se

Läs mer på projektets hemsida länk till annan webbplats

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners

Intresserad av att delta i projektet?

Fokusgrupp

Roligt att du är intresserad av att veta mer om att delta i projektet!

Framtidens resande

Det finns fler sätt att resa på än kollektivtrafik eller att köra själv i egen bil och det kommer att dyka upp ännu fler tjänster och specialfordon fram över. Några exempel är bil- och cykelpooler, specialcyklar, el-scootrar, olika appar för samåkning och att hyra grannes bil. Flera av dessa har slagit igenom i många städer, vissa har även testats utanför stadsmiljö.

Nya sätt att resa på där du bor

Vilka nya sätt att resa på tror du skulle passa där du bor? Det är en av de frågorna vi vill undersöka i det här projektet.

Vi tror att det kan skilja sig mycket från plats till plats, både på grund av olika geografier men även beroende på vad som intresserar människorna som bor eller arbetar där. De ekonomiska förutsättningarna kan också skilja åt och vara avgörande för val av transportmedel.

Fokusgrupp sökes

Nu behöver vi en fokusgrupp som tillsammans med oss vill undersöka framtidens resande. Bor eller arbetar du i Sjöbo eller Tomelilla kommun? Du är kanske med i någon förening eller byalag? Svara då på vår korta enkät och anmäl ditt intresse för att medverka i fokusgruppen.

På grund av Covid-19 kommer deltagandet vara digitalt och det innebär att du får inbjudan att svara på frågor och delta på fokusgruppsmöte mellan mars och maj. Slutsatserna från den processen kommer att ligga som grund för en rad olika erbjudande om att testa och tycka till om olika resetjänster eller idéer.

Projektet kommer pågå till september 2022 men du väljer själv hur länge du vill vara med och mycket tid du vill lägga på deltagandet. Det är en fördel om de som deltar bor nära varandra, så tipsa gärna dina grannar och vänner om att delta.

Så passa på att tycka till och dela med dig av hur du reser och hur du skulle vilja resa i din vardag.

Anmäl intresse att vara med genom att svara på vår korta enkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset om du har frågor på e-postadress frida.tiberini@sjobo.se.

Aktuellt

KomiLand

Bild från KomiLand

Samla all mobilitet i en app
I januari 2021 blev det klart att Malmö stad ska ta fram ett förslag på att samla alla stadens resetjänster i en mobilitetsapp. Där ska det gå att till exempel köpa bussbiljetter, boka hyrcyklar, taxi och el-scootrar på samma plats. De är inspirerade av Berlins mobilitetsapp BVG Jelbi som lanserades i höstas.

Detta är inget nytt och liknande ”MaaS-projekt” finns i flera städer, men mest intressant för oss är kanske projektet ”KomILand” där en liknande app testas i 3 mindre byar, Timmersdala, Lundsbrunn och Broddetorp. Läs mer om det på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats.

Vilka resetjänster är intressanta hos oss?

Vi följer detta med spänning men känner för egen del att vi först behöver lära oss mer och vi planerar därför att arbeta med folk som bor och arbetar i Sjöbo och Tomelilla och utgå från platser och de resebehov som finns här.

En app är ju bara bra att ha om den används. Så frågan är kanske snarare vilka resetjänster folk hos oss är intresserade av att använda? Det är detta vill vi undersöka och testa i vårt projekt som pågår fram till september 2022. Sen får vi se om det blir någon Maas-app även för Sjöbo och Tomelilla.

Intressant just nu är också att se om nya Corona-vanor kommer hänga kvar länge. Kommer folk fortsättningsvis att arbeta och studera mer på distans och kommer de därmed välja att bo och resa annorlunda. Hur kan det i sin tur påverka våra byar och kommuner? Kommer urbaniseringstrenden att brytas eller mattas av om fler väljer att bo nära naturen? Och kommer det i sin tur medföra nya mötesplatser och annan typ av service på landsbygden?


Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Jag

Vårt ”skyltfönster” i Lund
I november 2020 var jag, Frida Tiberini, och Kalle Rosensköld på det nya Mobiltetsnod Syd på Scheelevägen 16 i Lund och träffade Anneli Xie och Naemi Jaworowski. Det har potential att bli en intressant mötesplats och utställningsmiljö för olika mobilitetssatsningar och projekt. Redan nu har en del av ytan tillägnas projektet Evolution road.

Sjöbo och Tomelilla fungerar lite som bollplank i uppbyggnadsfasen och vi kommer ställa ut vår Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden i ett första skede och resultat från vårt case inom projektet Mobilitet på Tvärs så snart vi har lite mer att visa upp och berätta. Vi ser det lite som vårt ”skyltfönster” i Lund.

Jag gillar att Anneli och Naemi placerade vårt case under kategorin "Det smarta samhället", för det är det vi vill undersöka mer, smarta lösningar för mer hållbart och delat resande på mindre orter och landsbygden.

Ha det bra!
Och – nej bilden är inte alls arrangerad :D
Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

jagigen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Sidan publicerad av: Frida Tiberini