Frågor och svar om feriearbete

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som vi brukar få kring feriearbete.

1. Vem kan söka sommarjobb?

Svar: Ungdomar som är folkbokförda i Sjöbo kommun och är födda 2001. (2018)

För asylsökande ungdomar krävs samordningsnummer från skatteverket och AT-UND (ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd). Du behöver ordna det innan du kan erbjudas feriearbete, läs mer om AT-UND på Migrationsverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

I mån av plats erbjuds Vårdintroduktionsplatser
Vårdintroduktion/Feriearbete för dig som fyllt 18 år när anställningen börjar i juni,(upp till 19 år)

2. Hur söker jag?

Svar: Du ansöker via en länk på sidan om feriearbete när ansökningstiden startar.
Ansökan sker i flera steg:
1. Skapa användarkonto i vårt annonseringsverktyg/offentliga jobb/VISMA Recruit
2. Logga in på offentligajobb, skapa ett CV och skriv om dig själv, och sen skickar du ansökan till feriearbete, i detta steg fyller du i en enkät om dina önskemål om typ av arbete.

Du måste göra din ansökan under utsatt ansökningstid 15 mars-1 april.

3. Vilka typer av arbete finns det?

Svar: Det fanns (under 2017) olika typer av sommarjobb att välja mellan:

 • Vård/ omsorg -Äldreomsorg
  Äldreomsorg i kommunen innebär att ge stöd till äldre personer som av olika skäl har fått svårt att klara sitt vardagliga liv. Stödet kan ges i det egna boendet eller på ett äldreboende sk särskilt boende
 • Barnomsorg
  Till exempel förskola, fritidshem
  Delta i alla aktiviteter som förekommer inom barnomsorg och fritidsverksamhet.
 • Kök
  Hjälpa till i köksarbetet, med vad beror på erfarenhet och vana. När det gäller arbete i storkök är det, enligt livsmedelslagen, förbjudet med piercing och smycken.
 • Bad
  Stöd till simlärare; Hjälpa till i simundervisningen, vilket innebär att man är i bassängen stor del av arbetsdagen. I arbetsuppgifterna ingår också att kontrollera och städa omklädningsrum. Bronsmagistern eller motsv simkunskaper är ett krav.
 • Bad och Marknad
  Se ovan + 1 vecka med marknadsförberedelser och arbete på Sjöbo marknad
 • Administration
  administrativt arbete, ex på ekonomiavd, löneenheten eller sortering, arkivarbete.
 • Navet/Fritidsgård
  Delta i sommaraktiviteter för kommunens ungdomar på NAVETS fritidsgård.
  Grafittimålning
 • Näringslivskontoret
  vara med på företagsbesök, delta i möten, administrativa uppgifter, krävs god erfarenhet av dataanvändning, Outlook
 • Malenagymnasiet/sommarskola
  Stöd till lärare på sommarskolan, hjälpa till i undervisningen
 • Vaktmästeri, lokalvård & park (grönyteskötsel)
  Ex underhållsarbete, fastighetsskötsel och parkarbete, städning/lokalvård.

4. Hur kan jag påverka var jag får jobba och med vad?

Svar: Det finns en enkät kopplad till ansökningen, fyll i ditt första, andra och tredje hands val i den. I din ansökan finns dessutom utrymme att berätta varför du vill ha just det arbetet i ditt personliga brev. Där kan du skriva information om dig själv. Tala om varför det är viktigt för dig att få sommarjobb, berätta om vilka intressen du har och var tydlig med vad du skulle vilja jobba med så är chansen större att du erbjuds en arbetsplats som passar dig. Det finns dock ingen garanti för att du får ett jobberbjudande inom den typ av arbete du önskar.

5. Vilka arbetstider har jag?

Svar: Det kan variera beroende på arbetsplats och periodens längd.

6. Vilka tidsperioder kan jag ansöka om?

Svar: Sommarjobbet pågår i tre-fyra veckor under olika perioder över sommaren. De som erbjuds feriearbete i perioden där midsommarveckan ingår, arbetar en dag mindre.

7. Får jag jobba mer än en period?

Svar: Nej. Eftersom så många som möjligt ska kunna erbjudas ett feriearbete.

8. Får jag ta ledigt under mitt sommarjobb?

Svar: Nej. Du måste arbeta den period du eventuellt blir erbjuden och är ledig övriga veckor under sommaren.

9. Vad tjänar jag?

Svar: 69 kronor i timmen, inklusive semesterersättning (2017)

10. När får jag lön?

Svar: För att få din lön är förutsättningen att du lämnar in en tidrapport.
Fyll i tidrapporten så att den är klar att lämna så fort månaden är slut. Din handledare kan hjälpa dig om du tycker det är svårt att fylla i den och din handledare ska även skriva under i granskningsrutan. Arbetar du under en period mellan ex slutet på juni och början på juli ska du lämna in två lönerapporter.
Efter månadens slut skall den skrivas på (beslutsattesteras ) av HR-chef Dan Sivnert, så tänk på att lämna in din tidrapport till löneenheten. Om du lämnar rapporten för sent får du inga pengar den månaden utan får vänta till nästa månads utbetalning.

Tidrapporten skall vara underskriven av både arbetsgivaren och dig som feriearbetare (arbetstagare).

 11. Hur får jag lönen?

Lönen betalas ut en månad i efterskott, förutsatt att den kommit löneenheten tillhanda direkt efter månaden är slut. Löneutbetalningsdag är den 27:e i månaden. Löneförmedlande bank är Sparbanken Skåne. Inga uppgifter om bank och kontonummer behöver lämnas till Sjöbo kommun.

Är du nyanställd eller vill ändra bank och kontonummer för din löneutbetalning gör du så här:

 • Du som har en e-legitimation kan gå in på följande länk och anmäla eller ändra kontonummer för din löneutbetalning www.swedbank.se/kontoregister
 • Saknar du e-legitimation tar du kontakt med din bank eller Sparbanken Skåne och anmäler dina aktuella kontouppgifter, vilket måste göras skriftligt eller genom personligt besök på banken.

Du som är minderårig får ditt lönebesked via posten. Har du frågor angående ditt lönebesked kontaktar du din lönehandläggare. Vet du inte vem som är din lönehandläggare ringer du växeln, 0416-270 00.

12. Har jag rätt till ersättning om jag blir sjuk?

Svar: Nej, någon ersättning får du inte för de dagar du är sjuk.

13. Hur många får sommarjobb?

Svar: Det är tänkt, 2018, att alla behöriga sökande skall erbjudas ett sommarjobb under förutsättning att du ansökt under ansökningstiden.

14. Måste jag betala skatt på min lön?

Svar: All lön är skattepliktig, men om din årliga inkomst understiger 19 247 kr (2018) behöver du inte betala skatt. För att arbetsgivaren inte automatiskt skall dra skatt måste du fylla i en blankett om skattebefrielse (se fråga 15).

15. Hur gör jag för att få skattebefrielse eller skattejämkning?

Om du tjänar under 19 247 kr under 2018 behöver du inte betala skatt.
Du kan fylla i Skattebefrielseblankett "Intyg för utbetalning av skatt utan skatteavdrag" (PDF-dokument, 98 kB)och lämna eller skicka in den till lönekontoret innan du börjar arbeta så dras det ingen skatt på din lön. Blanketten kan även hämtas via Skatteverkets webbplats
Om du tjänar 19247 kr eller mer ska du betala skatt.
Läs mer i skatteverkets broschyr "Sommar och extrajobb- information till skolungdom och studerande" (PDF-dokument, 2,0 MB)

16. Är jag försäkrad under mitt sommarjobb?

Svar: Ja, av Sjöbo kommun.

17. När får jag veta om jag fått ett feriearbete?

Svar: Det meddelas via mail i april. När du får ditt besked ska du tacka ja eller nej inom tre dagar, så håll koll på din mail. Spara ditt erbjudande.
I maj hålls ett obligatorisk informationstillfälle för de som tackat ja till sin plats.

18. Varför skall jag begära utdrag från belastningsregistret?

Svar: Alla som ska arbeta inom Sjöbo kommun i en verksamhet där barn vistas ska visa upp utdrag från belastningsregistret. Många av våra feriearbetsplatser finns inom dessa verksamheter och vi rekommenderar alla som söker feriearbete att beställa ett registerutdrag från polisen i förväg eftersom det kan ta flera veckor att få utdraget. Blankett för att begära registerutdrag finns på polisens webbplats (PDF-dokument, )

Ifylld blankett ska du själv skicka till:

Rikspolisstyrelsen
Box 757
981 27 Kiruna

Du får sedan ett brev hem från Polisen, men du ska inte öppna kuvertet med belastningsregistret. Det ska lämnas/skickas oöppnat till lönekontoret.

19. Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Svar: via mail : eller till Else Håkansson 0416 -273 90 på HR-avdelningen