Företagarföreningar, nätverk och projekt

Företagarföreningar och nätverk

Föreningen har cirka 150 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation. Föreningen arbetar för att utveckla kontakter mellan företagare, bilda opinion i viktiga företagarfrågor och påverka politiker i alla partier.

Kontaktpersoner:

Ordförande Anette Fridh
Telefon:  070-69 43155 
E-post: anette@anettefridh.se

Vice ordförande Per-Åke Nilsson
Telefon: 070 – 511 76 50
E-post: per-ake.nilsson@interlift.se

Företagarna i Sjöbos hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelsklubben i Lövestad organiserar företagarna i Östra Färs.

Kontaktperson:
Magnus Hammarskjöld
Telefon: 0730 -22 76 76
E-post: ordforande@lovestad.se

Handelsklubben i Lövestads hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LRFs kommungrupp har 1024 medlemmar i Sjöbo kommun. Föreningen bevakar utvecklingen i branschen och för en aktiv dialog med kommunen.

Kontaktperson:
Jörgen Bengtsson, ordförande
Telefon: 0417-186 70

LRF:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KvinNet är ett nätverk för kvinnliga företagare i Sjöbo med omnejd.
Nätverket ska skapa kontakter mellan kvinnliga företagare, uppmuntra och stärka företagarna, utveckla kompetens bland dem och stödja kvinnor som vill bli företagare.

Kontaktperson:
Ordförande: Carina Jönsson
E-post: info@kvinnet.se

KvinNets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt

Hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden är ett Leader-finansierat projekt som arbetar för att stärka innovationskraft och tillväxt på landsbygden. Vårt långsiktiga mål är att skapa en levande landsbygd och att göra det med näringslivet som lokomotiv. Vi tar fram och testar nya modeller och arbetssätt för att stimulera landsbygdens innovations- och utvecklingskraft.

Det är också vårt syfte att bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential, detta genom utmana gängse normer för vad staden står för – det urbana, och det som landsbygden traditionellt står för – det rurala.

Kontaktperson:
Helena Kurki, telefon: 0705-930243
E-post: helena.kurki@sjobo.se
Innovationscenters hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Destination Häst är ett Leaderfinansierat projekt som arbetar för att skapa en stark hästturismdestination i Sydöstra Skåne. Området utgörs av fyra Skånska kommuner – Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Bakom projektet ligger ett inledande initiativ av Skånes Ridsportförbund och ett samarbete mellan Hästen i Skåne och Sjöbo Kommun.

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Kontaktpersoner:

Projektledare
Cecilia Henrikson
E-post: cecilia.henrikson@sjobo.se

Affärsutvecklare
Pernilla Colhag
E-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Destination hästs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsfrukostar och nätverksträffar

Du som är företagare i kommunen är hjärtligt välkommen till våra nätverksträffar. Här kan företagare i blandade branscher och storlekar träffas och knyta nya kontakter. Sjöbo kommun passar också på att informera om aktuella händelser som nybyggnationer, upphandlingar med mera. Företagarna Sjöbo arrangerar företagarfrukost varannan månad också i syfte att nätverka.

Kamilla Danielsson, tillväxtchef, svarar på dina frågor om nätverksträffarna.
E-post till Kamilla Danielsson

Företagarna:

  • 11 februari - frukost
  • 8 april - frukost
  • 15 juni - frukost
  • 20 september - frukost
  • 15 november - frukost

Byggforum 2022

Sjöbo kommuns första Byggforum som hölls i november 2021, blev väldigt lyckat! Genom en öppen diskussion och gemensamma workshops, försökte vi skapa möjligheter för framtidens byggande och utvecklande av Sjöbo kommun. Byggforum hålls den 25 november 2022 i Sjöbo kommun, plats meddelas senare.
Information om Byggforum 2022

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2022