Företagarföreningar, nätverk och projekt

Företagarföreningar och nätverk

Föreningen har cirka 150 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation. Föreningen arbetar för att utveckla kontakter mellan företagare, bilda opinion i viktiga företagarfrågor och påverka politiker i alla partier.

Kontaktpersoner:

Ordförande Anette Fridh
Telefon:  070-69 43155 
E-post: anette@anettefridh.se

Vice ordförande Per-Åke Nilsson
Telefon: 070 – 511 76 50
E-post: per-ake.nilsson@interlift.se

Företagarna i Sjöbos hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelsklubben har ett 40-tal medlemmar och samlar företagare och handlare i Sjöbo. Som medlem i Sjöbo Handelsklubb kan du vara med att påverka och stötta arbetet med att utveckla handeln i Sjöbo.

Handelsklubben arrangerar gemensamma aktiviteter ett par gånger per år, bland annat Vårdagen (april), SjöboDagarna (september) och Julskyltningen (december).

Kontaktperson:
Marcus Unosson
Telefon: 0416-51 15 00
E-post: unos@sjobo.nu

Sjöbo handelsklubbs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöbo handelsklubb på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelsklubben i Lövestad organiserar företagarna i Östra Färs.

Kontaktperson:
Magnus Hammarskjöld
Telefon: 0730 -22 76 76
E-post: ordforande@lovestad.se

Handelsklubben i Lövestads hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LRFs kommungrupp har 1024 medlemmar i Sjöbo kommun. Föreningen bevakar utvecklingen i branschen och för en aktiv dialog med kommunen.

Kontaktperson:
Jörgen Bengtsson, ordförande
Telefon: 0417-186 70

LRF:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KvinNet är ett nätverk för kvinnliga företagare i Sjöbo med omnejd.
Nätverket ska skapa kontakter mellan kvinnliga företagare, uppmuntra och stärka företagarna, utveckla kompetens bland dem och stödja kvinnor som vill bli företagare.

Kontaktperson:
Ordförande: Lani Noreke
E-post: info@kvinnet.se

KvinNets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt

Destination Häst är ett Leaderfinansierat projekt som arbetar för att skapa en stark hästturismdestination i Sydöstra Skåne. Området utgörs av fyra Skånska kommuner – Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Bakom projektet ligger ett inledande initiativ av Skånes Ridsportförbund och ett samarbete mellan Hästen i Skåne och Sjöbo Kommun.

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Kontaktpersoner:

Projektledare
Cecilia Henrikson
E-post: cecilia.henrikson@sjobo.se

Affärsutvecklare
Pernilla Colhag
E-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Destination hästs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygden har år efter år haft lägre utveckling på innovation och tillväxtkraft. Det vill vi ändra på! Det är så vi bäst tar tillvara på alla resurser och kompetenser som finns i vårt samhälle.

Går du och bär på en innovativ idé? Har du en företags- och/eller produktidé som du vill diskutera? Kontakta oss på innovationscenter@sjobo.se

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats där vi har kunskap och information om vad som kan vara rätt väg för dig som innovatör och entreprenör på landsbygden. Vi inspirerar och stärker entreprenörskap för att stödja dig och vi träffar dig på en plats som du själv väljer. Vi är flexibla och mobila för att det ska vara enkelt och praktiskt för dig. Vårt mål är att var nära våra innovatörer. Vi är rörliga, kunniga, personliga och vi tillför energi för att du som innovatör ska känna att du kan verka även på landsbygden!

Vi menar att näringslivet kan utvecklas till att bli den motor och drivande part som behövs för att skapa en dynamisk landsbygd där företagen är med och säkrar tillväxten i kommunen. Det finns stor potential för ökad innovation och tillväxt, men utvecklingskraften behöver hjälp för att komma igång.

Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan, med huvudsaklig finansiering från Leader Sydöstra Skåne

Kontaktperson:
Helena Kurki
Projektledare
Telefon: 0705-93 02 43
E-post: helena.kurki@sjobo.se

Innovationscenters hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet TÖS - Tillväxt i Östra Skåne - erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling.

Projektet utgår från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa. För företagen som deltar är TÖS en möjlighet att få hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingår i projektet får tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar.Upplägget av projektet utgår från vad företagen själva tror på och vill ha.

Bakgrunden är en kartläggning från Tillväxtverket där företag blir tillfrågade om sin framtid och vad de behöver hjälp med för att växa.

I Tillväxtverkets stora undersökning framkommer det att företag som samarbetar med andra företag också tar fram nya produkter och tjänster i större utsträckning. I samma undersökning framgår det också att grupper med mångfald i fråga om ålder, kön och kulturell bakgrund är mer framgångsrika när det gäller att utveckla idéer och lösa utmaningar.

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda fysiska träffar där vi tillsammans bygger nätverk, delar erfarenheter med varandra och lär nytt från inspirerande scenframträdanden.
TÖS är också online. Alla kan inte komma på seminarier eller vara engagerade i utvecklingsarbete. Men vi tror det är viktigt att alla känner sig delaktiga och därför har vi också byggt en kurs-portal för e-lärande. Vi kallar den TÖS-online.

TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020. Projektet ägs av Kristianstads kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Företagsfrukostar och nätverksträffar

Du som är företagare i kommunen är hjärtligt välkommen till våra nätverksträffar. Här kan företagare i blandade branscher och storlekar träffas och knyta nya kontakter. Sjöbo kommun passar också på att informera om aktuella händelser som nybyggnationer, upphandlingar med mera.

Företagarna Sjöbo arrangerar företagarfrukost varannan månad också i syfte att nätverka. Tider och plats meddelas i god tid innan. Det skapas en ny anmälningslänk för varje tillfälle som läggs upp här.

Kamilla Danielsson, tillväxtchef, svarar på dina frågor om nätverksträffarna.
E-post: kamilla.danielsson@sjobo.se

Kommunen:

  • 30 januari – inställd
  • 24 mars – inställd
  • 26 maj - inställd och flyttad till 27 augusti
  • 27 augusti
  • 20 oktober

Företagarna:

  • 10 februari - frukost
  • 23 april - frukost
  • 17 juni - frukost - Läs mer och anmäl dig på foretagarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • 23 september - frukost
  • 20 november - frukost

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin