Turkos vägg med stor vit pil på, illustrationsbild för företagslots Sjöbo kommun.

Företagslotsen i Sjöbo kommun

Är du företagare och behöver komma i kontakt med kommunen men vet inte vart du ska vända dig? Företagslotsen i Sjöbo kommun hjälper dig att komma vidare med ditt ärende och ser till att du får svar av rätt förvaltning och personer i kommunens organisation.

Därför finns företagslotsen

Företagslotsen är en kostnadsfri tjänst som Sjöbo kommun erbjuder företagare som vill komma i kontakt med en eller flera funktioner i kommunens organisation. Lotsen förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en kommunal verksamhet. Det kan handla om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som företagare ska få en effektiv handläggning av ditt ärende. Med företagslotsen får du som företagare en samordnande kontaktperson som har ditt företags behov i fokus.

Så fungerar företagslotsen

Du kontaktar företagslotsen och beskriver ditt ärende så utförligt som möjligt. Företagslotsen ser därefter till så att ditt ärende når den eller de funktioner i kommunen som kan besvara det. Ibland är det nyttigt att träffas och diskutera vissa ärenden där flera områden i kommunen är involverade. Vid ett möte med företagslotsen får du svar och information från berörda förvaltningar och personer. Det kan gälla allt från etablering och ändring i din verksamhet till bygglov, ombyggnationer och olika tillstånd.

Kontakt företagslotsen

E-post företagslotsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024