Leverantörsfakturor

Så här gör du för att vi ska kunna hantera dina leverantörsfakturor på rätt sätt.

Alla leverantörsfakturor som skickas till Sjöbo kommun, ska vara elektroniska. PDF-fakturor eller inskannande pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska enligt lag faktureras med e-faktura. Det gäller även vid direktupphandlingar.

För offentliga upphandlingar som påbörjats före den 1 april 2019, gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut.

Fakturor till Sjöbo kommun - checklista

Följ denna checklista om du fakturera Sjöbo kommun.

Organisationsnummer Sjöbo kommun 212000-1090.

Alla leverantörer som skickar fakturor till Sjöbo kommun ska ha F-skatt. Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen.

Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.
Information om att ha F-skatt eller inte

Det är obligatoriskt med referenskod för att fakturera Sjöbo kommun. Den inom Sjöbo kommun som beställer en vara eller tjänst ska uppge aktuell referenskod.

Referenskodens utseende:
Referenskod - 5 tecken, exempelvis 10203

Relaterad information
Sjöbo kommuns referenslista , 81.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer, gäller annorlunda hantering. I dessa fall finns det olika regler beroende på vad fakturan avser.

Kontakta ekonomisupport innan första fakturan skickas.
E-post: ekonomisupport@sjobo.se

Fakturor till Individ och familjeomsorgen från behandlingshem, institutioner, familjehem eller liknande ska alltid skickas till:
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
275 80 Sjöbo

Sjöbo kommun kan ta emot e-faktura på två sätt:

 • Sjöbo kommun tar emot e-faktura via nätverket PEPPOL. Sjöbo kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120001090, växel CGI. Det format som Sjöbo kommun kan ta emot i nätverket är i PEPPOL BIS Billing 3.

 • Om ni inte har ett affärssystem kan ni använda vår fakturaportal. Mejla vår ekonomiavdelning att du vill skicka faktura via leverantörsportalen, du får då en inbjudan via e-post med instruktioner om hur du ska göra.
  E-post ekonomiavdelningen
  Handbok leverantörsportalen , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren. Skicka faktura i ett exemplar, inga fakturakopior. Kommunens leveransadresser är fortsatt oförändrade.

 1. Leverantörens juridiska namn, adress
 2. Momsregistrerings- eller VAT-nummer
 3. Bankgironummer
 4. Fakturanummer/OCR nummer
 5. Fakturadatum
 6. Totalbelopp
 7. Momsbelopp inklusive momssats
 8. Uppgift om utföraren har F-skattsedel
 9. Organisationsnummer
 10. Referenskod som består av 5 siffror
 11. Leveransdatum (när varorna såldes eller tjänsterna utfördes)
 12. I klartext vad fakturan avser, antal och à-pris per artikelrad, brutto- samt beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår enhetspriset (om det inte är momsfri försäljning)
 13. Leverantörens kontaktperson och kontaktuppgifter
 14. Köparens juridiska namn och fakturadress
 15. Köparens leveransadress med uppgift om enhet och gatuadress samt beställarens namn
 16. Har varorna hämtats ska detta framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.

Fakturainnehåll, mer information Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betalningsvillkor

Betalning av leverantörsfakturor sker 30 dagar efter fakturans ankomstdatum och efter godkänd leverans/prestation. I de fall detta är en helgdag sker betalning alltid närmaste bankdag framåt.

Försenad betalning

Om köparen inte betalar faktura i rätt tid medges att avgifter och dröjsmålsränta utgår enligt inkasso- och räntelagens bestämmelser (SFS 1981:739 och 1975:635).

Framställan avseende ersättning för försent betald faktura bör lämnas till köparen senast 30 dagar efter erlagd betalning genom separat faktura. Av framställan ska hänvisning till försenad faktura och referensnummer framgå.

Krav på ersättning för sen betalning får ej påföras efterföljande faktura. Eventuella påminnelser och krav skickas direkt till ekonomiavdelningen, med hänvisning ti ll försenad faktura och referensnummer. Påminnelser och krav kan även mejlas, bifoga gärna fakturakopia.

Kontakt

E-post ekonomiavdelningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024