Mark och lokaler

Det är lätt att etablera sig i Sjöbo kommun. Här finns gott om mark att bygga på och lokaler att köpa eller hyra.

Mark

Vi har ledig mark för olika typer av verksamheter i Sjöbo, Blentarp, Bjärsjölagård, Fränninge, Klasaröd, Lövestad, Vollsjö och Äsperöd.

Arrendemark

Sjöbo kommun äger en del markområden som i de flesta fall arrenderas ut. Information om arrenden med mera tekniska förvaltningen via teknik@sjobo.se.

Du kan se vilka tomter som är lediga genom att gå in på vår kartfunktion.


Industrilokaler i Sjöbo

Det finns lediga lokaler i Sjöbo kommun. Kontakta Morgan Johnsson på AB Sjöbohem på telefonnummer 0416-274 85.

Andra lediga lokaler och kommersiella fastigheter i kommunen hanteras av ObjektVision AB, samt finns listade på verksamhetslokaler.se och på Newst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren