Priser och utmärkelser

Sjöbo kommun, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Sjöbo Handelsklubb, Sparbanken Skåne, Handelsbanken och Nyföretagarcentrum Öresund utser varje år sex olika pristagare.

Pris delas ut inom dessa kategorier:

Årets Företagare utses av den lokala organisationen av Företagarna. Priset ges till företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare.

Priset till Årets Företagare har delats ut sedan år 1986 i Sjöbo kommun. På regional nivå har priset delats ut sedan år 1994. Sedan år 2006 koras även Årets Företagare i Sverige och utses bland 20 stycken regionfinalister.

Årets ambassadör utses av Sjöbo kommuns politiker. Priset ges till en företagare eller organisation som i sin dagliga gärning varit en god ambassadör för såväl sin hemkommun som för sydöstra Skåne. Nomineringar kan lämnas till kommunens näringslivsavdelning under hela året och välkomnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda.

Priset till Årets Ambassadör har delats ut sedan år 2005 i Sjöbo kommun.

Årets Nyföretagare utses av NyföretagarCentrum Öresund.

Kriterier för Årets Nyföretagare är:

 • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
 • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
 • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
 • Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.

Nomineringen ska innehålla NyföretagarCentrums motivering, en kort beskrivning av företaget, samt senaste resultatredovisning. Nomineringen ska vara klar till vecka 17 varje år.

Årets Nyföretagare har delats ut i Sjöbo sedan år 2011.

Årets landsbygdsföretagare utses av styrelsen för LRF:s kommungrupp.

Uttagningen till priset Årets Landsbygdsföretagare går till så att LRF:s sex lokalavdelningar nominerar sin kandidat bland Sjöbo kommuns cirka 1 200 stycken LRF-medlemmar. Lokalavdelningarna lämnar sedan sitt förslag till LRF:s kommungrupp.

Styrelsen för LRF:s kommungrupp röstar sedan fram vilket landsbygdsföretag som bäst anses uppfylla kriterierna.

Kriterierna är:

 • Entreprenörskap med rötterna i lantbruket
 • Lönsamhet
 • Framgångsrik
 • Hållbarhet
 • LRF-medlem
 • samt vara goda ambassadörer för entreprenörskap och lantbruk i en god kombination.

Årets Handlare utses av styrelsen för Sjöbo Handelsklubb. Nomineringar kan lämnas under hela året till handelsklubben och välkomnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda.

Kriterier för att vara valbar:

 • Årets handlare ska vara medlem i Sjöbo Handelsklubb och ha betalat medlemsavgift för innevarande år.
 • Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet.
 • Årets handlare ska erbjuda personlig service och god tillgänglighet.
 • Årets handlare ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet.
 • Årets handlare ska ha en vision av att nu eller framöver kunna erbjuda arbetstillfällen.

Priset till Årets Handlare har delats ut sedan år 2011.

Årets Anställd utses av organisationen Företagarna i Sjöbo. Nomineringar kan lämnas under hela året. Förslag på nomineringar välkomnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda.

Priset till Årets Anställd har delats ut sedan år 2008.


Alla utmärkelserna (utom Årets ambassadör) delas ut i samband med Företagsfesten i oktober. Nomineringar till de olika priskategorierna kan antingen skickas direkt till respektive organisation eller till näringslivsavdelningen på kommunen senast juni månad innevarande år.

Årets ambassadör delas ut på årets sista kommunfullmäktige i december. Du skickar din nominering med hjälp av formuläret.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin