Upphandling och inköp

Sjöbo kommun har en central upphandlingsenhet när det gäller upphandling/inköp av varor och tjänster. De främsta arbetsuppgifterna är att samordna upphandlingar och att upprätta ramavtal. Det kan gälla inköp av allt från kontorsmaterial, sjukvårdsutrustning, bilar och resor till verksamhetssystem.

Kommunens inköp måste föregås av en offentlig upphandling i enlighet med det regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen. Syftet med offentlig upphandling är bland annat att använda skattemedlen på ett effektivt sätt samt främja och nyttja konkurrensen på marknaden och den fria rörligheten inom EU .

Enheten fungerar som konsult åt förvaltningarna. De kommunala bolagen,
AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB, hanterar sina specifika upphandlingar själva.

Kontakt

Kommunens upphandlare kan svara på frågor om hur vår upphandlingsverksamhet fungerar och på allmänna frågor om offentlig upphandling. Vi arbetar dock hela tiden på uppdrag av verksamheten och för att stödja verksamhetens behov. Om du har en helt ny produkt som du vill sälja, så bör du alltså i första hand fundera över i vilken verksamhet den är användbar. Säljer du t.ex. skolmaterial är familjeförvaltningen bra att kontakta, säljer du sjukvårdsmaterial är det vård- och omsorgsförvaltningen du bör kontakta.

Om du har en fråga till oss på upphandlingsenheten når du oss enklast på upphandling@sjobo.se. Kontaktuppgifter till oss som jobbar på enheten finner du nedan. 

Kontakt

 • Camilla Jönsson

  Upphandlare

  camilla.jonsson2@sjobo.se

  Besöksadress

  Gamla Torg

  Postadress

  275 80 Sjöbo

  Arbetar med upphandlingar för Familjeförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen.

 • Linda-Marie Malm

  Enhetschef upphandling

  0416-272 15

  linda-marie.malm@sjobo.se

  Besöksadress

  Gamla Torg

  Postadress

  275 80 Sjöbo

  Arbetar med kommunövergripande upphandlingsfrågor samt Kommunledningsförvaltningens upphandlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2021
Sidan publicerad av: Linda-Marie Malm