Bredbandsstrategi och IT- Infrastrukturplan

Bredband på landsbygden är en viktig strategisk tillväxtfråga för företag och utvecklingen i samhället.

Sjöbo kommun har tecknat avsiktförklaring om fiberutbyggnad i kommunen med Teleservice Bredband. http://www.sjobofiber.se/ finns utbyggnadsplanerna presenterade. Det är viktigt att alla som önskar fiberanslutning gör en intresseanmälan. Denna icke bindande intresseanmälan ligger som grund när i tid utbyggnad kommer att ske (prioritering) i de olika områdena.

Vill du veta mer om dina möjligheter att få bredband med fiber, gå in på http://www.sjobofiber.se/ eller kontakta Teleservice i Sjöbo på eller ring 0416-58 50 59.

Bakgrund:

Sedan 2011 har Sjöbo kommun en bredbandsstrategi med visionen Bredband av toppklass. Alla boende i Sjöbo ska ha tillgång till bredbandsanslutning med hög hastighet. Målet är att hela kommunens medborgare, fastighetsägare och företag ska ha tillgång till ett svartfiberbaserat bredbandsnät med minst 100 Mbits/s enligt följande:

År Andel med tillgång till minst 100 Mbit/s
2015 50 %
2018 70 %
2020 90 %

Människor på landsbygden ska ha samma möjlighet att bo och arbeta på landsbygden som invånare i staden. Bredband med fiber ända fram till bostaden och/eller företaget innebär en framtidssäker infrastruktur. Då får man tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka. Kommunledningen i Sjöbo rekommenderar att så många som möjligt ansluter sig till fibernätet för att vara förberedd på att kunna nyttja dagens och framtidens tjänster på nätet.

För att alla verkligen ska få tillgång till bredband via fiber krävs ibland både egna initiativ och personligt engagemang för att nå målet. Några byalag i kommunen har tagit saken i egna händer och samordnat projekt som lett till snabbare bredband på landsbygden.