FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad 21 augusti 2018

Den 13 september bjuder vi in dig som företagare/organisation till en halvdag i Ystad med fokus på att identifiera nya affärsområden och skapa ytterligare business.

Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans.

Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

Idag finns det många företag som redan arbetar hållbart som en integrerad del av sin business och företagsutveckling. Genom att skapa mer uppmärksamhet kring detta kan vi tillsammans inspireras och skapa fler kontakter och nya affärer inom regionen.

Förmiddagen går i linje med övrigt pågående arbete och kommer att löpa på som en röd tråd framöver med ytterligare arrangemang och aktiviteter.

Här kan du ta del av programmet i sin helhet.

Här kan du anmäla dig.