Upphandling och inköp

Sjöbo kommun har en central enhet när det gäller upphandling/inköp av varor och tjänster. De främsta arbetsuppgifterna är att samordna upphandlingar/inköp och att upprätta ramavtal. Det kan gälla inköp av allt från kontorsmaterial, sjukvårdsutrustning, bilar och resor till dataprogram.

Enheten fungerar som konsult åt förvaltningarna. De kommunala bolagen,
AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB, hanterar sina specifika upphandlingar själva.

Kommunens inköp måste föregås av en offentlig upphandling i enlighet med det regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen. Syftet med offentlig upphandling är bland annat att främja och nyttja konkurrensen på marknaden samt att använda skattemedlen på ett effektivt sätt.